Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 12 2014

Lilliannee

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"

December 11 2014

1715 4099 500

sherlography:

i was painting the sky

8135 b218 500
Reposted fromsoojs soojs viaautunno autunno
Lilliannee
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viaautunno autunno
Lilliannee
Nigdy nie przechowuj niczego na specjalne okazje, każdy dzień twojego życia jest specjalną okazją.
— Monika Sawicka
Reposted fromSabela Sabela viaautunno autunno
Lilliannee
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaautunno autunno
Lilliannee
Lilliannee
Mówią, że najpiękniejszy uśmiech ma ten, który wiele wycierpiał.
— Jan Twardowski
Reposted fromautunno autunno
Lilliannee
Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy widzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą.
— Konfucjusz
Reposted fromautunno autunno
Lilliannee
Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
— Julian Tuwim
Reposted fromrol rol viaautunno autunno
Lilliannee
Każdy przeszedł przez coś co go cholernie zmieniło.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaautunno autunno
Lilliannee
Każdy przeszedł przez coś co go cholernie zmieniło.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaautunno autunno
Lilliannee
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE
— wciąż w to wierzę.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viaautunno autunno
Lilliannee
Nie mogę dziś przyjść, bo już mnie nie ma.
Cos mi wypadło, nie powiem „do widzenia”.
Szarży pewnego tramwaju jakoś nie odparłem.
Dziś raczej nie wpadnę, bo umarłem.
— Lao Che, Życie jest jak tramwaj
Lilliannee
7328 649c
Reposted fromscorpix scorpix viaautunno autunno

December 07 2012

Lilliannee
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viaonomatopeja onomatopeja
Lilliannee
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted frombemotivated bemotivated viaonomatopeja onomatopeja
Lilliannee
1062 04ca
Reposted frommariola mariola viaretaliate retaliate
Lilliannee
9585 e9b7
Reposted fromscandal scandal viaCuukierek Cuukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl